Meldpunt problematische situaties op de huurmarkt

Meldpunt problematische situaties op de huurmarkt

Wat

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode. Benieuwd aan welke eisen kwaliteitseisen een veilige en gezonde woning moet voldoen? Op wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit kom je er alles over te weten.

Melden van problematische situaties op de huurmarkt

Heb je klachten over de staat van de woning die je huurt? Dan is het belangrijk om dit te melden aan de eigenaar (liefst met een aangetekende brief). Weigert de eigenaar de nodige werken uit te voeren of reageert men niet op je klacht? Dan kan je terecht bij de gemeente Bocholt voor een woningkwaliteitsonderzoek waarbij er gekeken wordt of de woning voldoet aan de huidige normen (bv. goed werkend sanitair, verwarming en elektriciteit, geen vocht, dubbel glas, dakisolatie,…). Indien er teveel gebreken worden vastgesteld, zal een procedure opgestart worden bij Wonen Vlaanderen. De verhuurder zal dan aangemaand worden om herstellingen uit te voeren maar als dit niet gebeurt, kan de woning ook ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Word je gediscrimineerd op de private huurmarkt? Dan kan je een melding doen bij Unia op www.melding.unia.be. Heb je hulp nodig bij het maken van deze melding, dan kan je ook terecht bij de gemeente Bocholt.

Heb je informatie of advies nodig over de juridische gevolgen van problemen waarmee je kampt in verband met je huur, dan kan je terecht bij de jurist van het OCMW voor juridische hulp.

Hoe aanvragen

Je kan ons contacteren door:

  • het invullen van het meldformulier: gebreken via de groene meldknop, discriminatie via www.melding.unia.be.
  • een afspraak te maken: dit kan op dinsdag en donderdag.
  • ons te bellen.

Meebrengen

Gelieve bij een bezoek aan het woon-energieloket volgende documenten mee te brengen:

  • eventuele bewijsstukken

Kostprijs

Gratis.