Procedure ongeschikt – onbewoonbaar

Procedure ongeschikt – onbewoonbaar

Wat

Wanneer uit een woningonderzoek van de gemeentelijke woningcontroleur is gebleken dat er voldoende gebreken zijn om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, wordt de waarschuwingsprocedure gehanteerd of wordt de administratieve procedure ongeschikt – onbewoonbaar opgestart bij Wonen Vlaanderen (vanaf 1 januari 2021). 

Bij de waarschuwingsprocedure krijgt de verhuurder nog enige tijd om herstellingswerken uit te voeren. Indien de herstellingswerken niet werden uitgevoerd, wordt alsnog de administratieve procedure opgestart.

Bij de administratieve procedure volgt een tweede woningonderzoek door een woningcontroleur van Wonen Vlaanderen. Deze controleur brengt zijn advies uit aan de gemeente. De gemeente brengt de betrokken partijen op de hoogte van dit advies en de huurder en verhuurder krijgen de kans op gehoord te worden. De verhuurder krijgt daarbij ook enige tijd om de gebreken te verhelpen. 

Wanneer de verhuurder de gebreken verholpen heeft en er minder dan zes gebreken categorie I zijn vastgesteld bij een derde woningonderzoek door de gemeentelijke woningcontroleur, wordt een conformiteitsattest afgeleverd en wordt de procedure afgesloten.

Wanneer de gebreken niet of onvoldoende zijn verholpen, zal de burgemeester een beslissing dienen te nemen. De burgemeester kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.

Gevolgen van een ongeschikt –of onbewoonbaarverklaring?

Voor de eigenaar: De woning wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid. De Vlaamse overheid legt een heffing op aan de eigenaar. Er rust bovendien een recht van voorkoop op woningen die opgenomen zijn in de Inventaris. Onder bepaalde voorwaarden kan er ook een sociaal beheersrecht op uw woning worden ingesteld. Het verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning is bovendien strafbaar.

Voor de bewoner: De dringendheid en de noodzaak aan herhuisvesting dient bekeken te worden door de burgemeester. Onder bepaalde voorwaarden kan de bewoner voorrang hebben op de toewijzing van een sociale woning of recht hebben op een huursubsidie. Dit moet per dossier bekeken worden