Conformiteitsattest: garantie voor de kwaliteit van een huurwoning

Conformiteitsattest: garantie voor de kwaliteit van een huurwoning

Wat

Als je een woning of een appartement verhuurt in Vlaanderen, moet je ervoor zorgen dat de woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, maar je kan aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. In principe blijft het attest 10 jaar geldig, ook als de woning van eigenaar verandert.

Aan de hand van een technisch verslag zal een controleur de woning keuren. Het technisch verslag werkt met een puntensysteem: hoe slechter de kwaliteit van de woning, des te meer punten deze woning zal behalen. Een woning met 0 punten is helemaal in orde; tot 14 punten is de woning geschikt voor bewoning. Een woning met 15 punten of meer krijgt geen conformiteitsattest. Het attest vermeldt ook de bezettingsnorm, of voor hoeveel personen de woning maximaal geschikt is.

Volgende onderdelen van de woning worden in dit technisch verslag beoordeeld: aantal woonlokalen en oppervlaktes, voldoende en veilige elektriciteits- en gasinstallaties, voldoende en veilige verwarming, stabiliteit, bouwfysica, toegankelijkheid, voldoende verlichting en verluchting, brandveiligheid en sanitair.

Rookmelders

Let op, rookmelders zijn verplicht om de woning conform te verklaren. Elke bouwlaag beschikt over minstens één rookmelder.

De minimale dakisolatienorm

Het ontbreken van voldoende dakisolatie kan aanleiding geven tot een ongeschikt verklaring (= 15 strafpunten).

Dubbelglasnorm

De afwezigheid van dubbel glas wordt in het technisch verslag gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naar gelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) is. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. De bestaande quotatie voor disfunctie van ramen en deuren blijft behouden voor de woningen waarin dubbel glas aanwezig is.

Hoe aanvragen

Het attest kan aangevraagd worden bij de dienst Omgeving.

Procedure

De burgemeester spreekt zich uit binnen de 60 dagen aan de hand van het technisch verslag van de woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan u een nieuwe aanvraag  doen bij Wonen Vlaanderen, afdeling Limburg.

Kostprijs

Gratis