Akte van echtscheiding

Akte van echtscheiding

Wat

Een huwelijk ontbinden kan alleen met een vonnis van de rechtbank. De Griffie van die rechtbank meldt het rechtstreeks aan de dienst Burgerlijke Stand. Daarvan kun je een uittreksel of afschrift aanvragen. Een echtscheiding is definitief zodra deze is overgeschreven in het digitale register van de burgerlijke stand (DABS).

Voor wie

Een afschrift kan opgevraagd worden door:

  • de betrokkene zelf;
  • echtgeno(o)t(e), grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling,…).

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan afgeleverd worden aan de personen waarvan de akte in België geregistreerd is of indien de buitenlandse akte werd overgeschreven.

Hoe aanvragen

  • Online
  • Heb je geen computer? Kom dan persoonlijk langs bij de snelbalie en ontvang het document onmiddellijk. Neem je eID mee.

Kostprijs

Gratis