Akte van overlijden

Akte van overlijden

Wat

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Voor wie

Een afschrift of een uittreksel met afstamming kunnen opgevraagd worden door:

  • grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen van de overledene;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling, …).
  • een uittreksel zonder afstamming kan door iedereen aangevraagd worden.

Voorwaarden

Een overlijdensakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België overleden is.

Hoe aanvragen

  • Online
  • Heb je geen computer? Kom dan persoonlijk langs bij de snelbalie en ontvang het document onmiddellijk. Neem je eID mee.

Kostprijs

Gratis