Attest van Belgische nationaliteit

Attest van Belgische nationaliteit

 

Wat

Een attest van Belgische nationaliteit dat bewijst dat je een Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Een attest van verblijf en nationaliteit bewijst zowel je inschrijving in Bocholt als je nationaliteit.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Bocholt.
  • Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een nationaliteitsbewijs tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Hoe aanvragen

  • Online
  • Heb je geen computer? Kom dan persoonlijk langs bij de snelbalie en ontvang het document onmiddellijk. Neem je eID mee.

Kostprijs

Gratis