Militiegetuigschrift

Militiegetuigschrift

Wat

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier… Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht. Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Een getuigschrift van kandidaat-vrijwilliger heb je nodig als je je kandidaat stelt voor een opleiding bij het leger.

Hoe aanvragen

Vul het contactformulier van het ministerie van Defensie in. Zij bezorgen je vervolgens het attest. Heb je nog vragen? Bel naar het gratis nummer 0800 333 48.

Je kan je aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in werkelijke dienst was, ook per post aanvragen de Algemene Directie Human Resources, Divisie Administratieve Expertise, Centrale Dienst van het Stamboek, Kwartier Koningin Elisabeth.

Kostprijs

Gratis