Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Wat

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Er zijn vier soorten uittreksels:

 • Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen.
 • Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is. 
 • Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Bekijk hier de lijst van activiteiten.
 • Model art. 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Lees alle details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) heb je een uittreksel uit het strafregister 596.1- 8 dranken nodigDit uittreksel bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken. Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten dit uittreksel hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een uittreksel beschikken.

Hoe aanvragen

Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:

 • Als je niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve bent uitgeschreven.
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Als je diplomaat bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente.

Vraag je uittreksel hier aan bij het Centraal Strafregister

Vraag je uittreksel aan bij de gemeente Bocholt als:

je in Bocholt woont, ongeacht of je het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken (Let op! Het uittreksel voor gebruik in het buitenland kan niet altijd meteen afgeleverd worden aangezien dit ondertekend moet worden door de burgemeester.)

 • Gebruik je eID kaartlezer om het uittreksel online aan te vragen.
 • Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat wij het juiste model kunnen afleveren.
 • Je ontvangt het uittreksel binnen ongeveer 4 werkdagen met de post.
 • Heb je geen computer? Of heb je het uittreksel sneller nodig? Kom dan langs bij de snelbalie.
 • Stuur je iemand anders langs om je uittreksel af te halen, geef dan het ingevulde volmacht formulier mee en een kopie van jouw identiteitskaart

Meebrengen

 • eID
 • ingevuld formulier ‘volmacht’ en een kopie van de identiteitskaart van zijn/haar eID (als je het uittreksel aanvraagt voor een andere persoon)
Kostprijs

Gratis