Wettiging handtekening

Wettiging handtekening

Wat

Bij sommige documenten heb je een gewettigde of gelegaliseerde handtekening nodig. Dat betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van jouw handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging bevestigt niet de echtheid van de inhoud van het document, wel de echtheid van de handtekening.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, woont in Bocholt.
  • Het document mag niet gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).
  • Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken. Je krijgt het document onmiddellijk mee, tenzij het document bestemd is voor het buitenland. De handtekening wordt dan gewettigd door een schepen en dat neemt meer tijd in beslag. Moet je regelmatig je handtekening laten wettigen, deponeer je handtekening dan op de dienst Bevolking. Zo kan een ander mits voorlegging van je identiteitskaart je handtekening laten wettigen.

Wat meebrengen

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden.
  • Identiteitskaart van de persoon die getekend heeft.

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.