Adoptie

Adoptie

Wat

Binnenlandse adoptie

Adopteer je een kind dat al in België verblijft? Ontdek dan alles over de procedure en de voorwaarden op de website van Kind en Gezin. Een notaris of de vrederechter van je woonplaats stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die akte om in een vonnis.

Buitenlandse adoptie

Adopteer je een kind uit het buitenland? Je buitenlandse adoptie verloopt via vier stappen. Ontdek alle details op de website van Kind en Gezin. De dienst Internationale Adoptie van de Federale Overheidsdienst Justitie moet de adoptie erkennen en registreren. Je ontvangt daarvan een bewijs.

Hoe aanvragen

Kom vervolgens naar de dienst Burgerzaken. Zij noteren de geboorteakte en de adoptiebeslissing van jouw kind in het bevolkingsregister. Of in het vreemdelingenregister, als je kind de Belgische nationaliteit nog niet heeft gekregen. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Meebrengen

  • Binnenlandse adoptie: Vonnis van de rechtbank
  • Buitenlandse adoptie: Bewijs van de dienst Internationale Adoptie van de Federale Overheidsdienst Justitie.
  • eID van de adoptie ouders

Kostprijs

Inschrijving in het gemeenteregister is gratis