Geboorte- en adoptiepremie

Geboorte- en adoptiepremie

Wat

Kinderen kosten geld! De gemeente Bocholt ondersteunt jonge gezinnen financieel.

Daarom wordt aan het gezinshoofd of de moeder, die op het ogenblik van de geboorte of adoptie in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven, automatisch een geboortepremie toegekend. Deze premies worden uitgereikt in de vorm van geschenkbonnen, die men kan verzilveren bij de plaatselijke handelaars.

De overhandiging van de geboorte- en adoptiepremies gebeurt één maal per jaar tijdens een gemeentelijke Babyborrel, georganiseerd door de gezinsraad van Bocholt.

Voor elk geboortejaar wordt er een nieuwe boom geplant in het levensbos (Recreapark).

De premie bedraagt voor iedere geboorte of adoptie € 65,00 per kind.