Huwelijksaangifte

Huwelijksaangifte

Wat

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum. De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Hoe aangeven

Alle gevraagde documenten moeten op het moment van aangifte klaar liggen op de dienst burgerlijke stand. Daarom is het belangrijk dat je eerst contact neemt met de dienst burgerlijke stand om het trouwdossier op te starten. Zo hebben wij de tijd om de nodige documenten te verzamelen.

Meebrengen

 • Een geldig identiteitsbewijs van beide partners.
 • De volmacht van je afwezige partner, als jij de aangifte alleen binnenbrengt.
 • Ben je niet in België geboren? Breng dan een voor eensluidend verklaard afschrift van je geboorteakte mee. Dat geldt voor beide partners. Ben je in België geboren of heb je een geboorteakte die in België overgeschreven is? Dan vraagt de dienst Burgerzaken het afschrift zelf op.

Trouw je met iemand die niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Dan heb je de volgende zaken nodig.

 • Bewijs van nationaliteit en wetgeving – vraag het aan via je ambassade of consulaat.
 • Bewijs dat je ongehuwd bent of dat je vorige huwelijk werd ontbonden of nietig verklaard.
 • Afschrift van geboorteakte
 • Bewijs van woonst:
  • inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • bewijs van de actuele verblijfplaats of de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden

!!! Zijn de documenten opgesteld het buitenland? Zorg ervoor dat ze juist gelegaliseerd zijn en laat ze door een beëdigd vertaler vertalen naar het Nederlands.