Elektronische identiteitskaart (eID)

Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Geldigheidsduur e-ID

 • Voor personen tussen 12 en 18 jaar: 6 jaar
 • Voor personen tussen 18 en 75 jaar: 10 jaar
 • Voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar (het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden. In de e-ID zit een microchip gebouwd waarmee u uw identiteit online kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen.)

Voor wie

Vanaf  de leeftijd van 12 jaar is voor elke Belg een identiteitskaart verplicht. Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID aanvragen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt je automatisch een oproepingskaart om jouw e-ID bij de dienst burgerzaken van aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van jouw e-ID verloopt, ontvangt je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe e-ID aan te vragen.

In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een e-ID aanvragen:

 • als jouw e-ID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland
 • na een ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal
 • als jouw huidige kaart bijna vervallen is

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, kan je best contact opnemen met de dienst.

Hoe aanvragen

Je komt op afspraak met jouw oproepingskaart, een recente pasfoto en jouw huidige identiteitskaart naar het gemeentehuis.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure (2 tot 3 dagen) aanvragen.

Meebrengen

Bij de aanvraag van jouw e-ID brengt u volgende zaken mee:

 • de oproepingskaart
 • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die voldoet aan de wettelijke eisen
 • jouw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal)

Kostprijs

 • € 16,70 (procedure van 3 tot 4 weken)
 • € 101,90 (spoedprocedure van 2 werkdagen, als je de eID afhaalt op gemeente)
 • € 134,10 (superspoed, als je de eID aanvraagt en zelf afhaalt in Brussel)

Betaal bij voorkeur met bancontact.

Afhalen

Twee tot drie weken later, krijg je een brief waarin staat dat jouw e-ID aangekomen is. Die kan dan, na afspraak, afgehaald worden.
Meebrengen bij het afhalen van uw e-ID:
 • jouw oude identiteitskaart of vervangingsattest
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw PIN-en PUK-code vermeld staan.
  Deze codes heb je nodig om je elektronische handtekening te kunnen gebruiken.

Diefstal of verlies van je eID

 • Meld de diefstal van je eID aan de politie. Zij geven je een attest, waarmee je een nieuwe kaart bij de dienst Bevolking aanvraagt.
 • Ben je de identiteitskaart verloren? Dan kan je rechtstreeks naar de dienst Bevolking voor de aanvraag van een nieuwe kaart.
 • Bel meteen naar het gratis nummer 00800 21 23 21 23. De helpdesk van Binnenlandse Zaken is 24 op 24 uur bereikbaar. Je oude kaart wordt meteen geblokkeerd

Nieuwe PIN- en PUKcodes aanvragen

Bewaar de PIN- en PUKcodes zorgvuldig. Want als je die verliest, moet je nieuwe codes aanvragen bij de Federale overheid Binnenlandse zaken. Het duurt minstens drie weken voor je ze kan afhalen bij de dienst Bevolking.

Verschil PIN-code en PUK-code

 • PIN-code heb je elke keer nodig als je jouw e-ID wilt gebruiken.
 • PUK-code heb je enkel nodig om jouw PIN-code de eerste keer in te stellen of als je jouw PIN-code niet meer weet, wil wijzigen of deblokkeren.