Geslachtswijziging

Geslachtswijziging

Wat

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Hoe aanvragen

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte. Voor elke stap dien je langs te komen bij de dienst Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Aangifte
Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. Onze dienst bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte
Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie. Daarna maakt onze dienst de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Meebrengen

Kostprijs

Gratis