Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek

Wat

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:

  • Akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud
  • Akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud
  • Andere akten van meer dan 100 jaar oud

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgeno(o)t(e), zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten van respectievelijk minder dan 50, 75 of 100 jaar oud.

Gezien het KB voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het KB over de genealogische opzoekingen er voorlopig niet zijn, vallen we voorlopig terug op de privacywetgeving. We wachten de inwerkingtreding van het KB over de genealogische opzoekingen af.

De toelatingen die door de rechtbanken werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te doen, op basis van het oude artikel 45 BW, kunnen niet meer uitgevoerd worden.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan voorlopig genealogische opzoekingen voor de betrokkenen verrichten, mits voorlegging van een bewijs van de toestemming van de persoon op wie de akte betrekking heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand.

Kostprijs

De kostprijs van de gemaakte kopieën.