Laatste wilsbeschikking: begrafenis of crematie

Laatste wilsbeschikking: begrafenis of crematie

Wat

Bepaal zelf wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Leg die keuze vast in je laatste wilsbeschikking:

  • begrafenis of crematie
  • de levensbeschouwing waarin je eventuele uitvaartplechtigheid past
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • afspraken in je uitvaartcontract, als je dat vooraf afsluit

De dienst burgerzaken controleert of je een laatste wilsbeschikking registreerde en laat je nabestaanden die wens respecteren.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak.  Een medewerkster registreert al jouw gegevens in het bevolkingsregister. Heb je een uitvaartcontract? Neem dit dan ook mee. Om je laatste wilsbeschikking aan te passen, doe je een nieuwe aanvraag bij de dienst Burgerzaken.

Kostprijs

Gratis