Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte

Wat

De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar de overledene woont. De aangifte van overlijden is verplicht.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en levert een toelating tot begraving of crematie af.

Ongeacht wie de aangifte doet, kan de begraving maar plaatsvinden nadat de overlijdensakte werd opgesteld en de toelating tot begraven of crematie werd afgeleverd. Die toelating tot begraven kan ten vroegste 24 uur na de vaststelling van het overlijden worden afgeleverd en de toelating tot crematie slechts ten vroegste 24 uur na het ondertekenen van de aanvraag tot crematie.

Hoe aanvragen

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door een begrafenisondernemer die wordt aangesteld door de nabestaanden van de overledene. In theorie kan het overlijden worden aangegeven door elke meerderjarige persoon die de nodige gegevens kan verstrekken voor het opstellen van de overlijdensakte.

Voor een overlijdensaangifte moet je een afspraak maken.

Meebrengen

Bij de aangifte van een overlijden breng je volgende zaken mee:

 • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
 • identiteitskaart/verblijfskaart en eventueel trouwboekje, paspoort, rijbewijs van de overledene;
 • identiteitskaart van de aangever;
 • indien de overledene een inwoner is van een andere gemeente: een getuigschrift i.v.m de laatste wilsverklaring;
 • bij begraving, bijzetting of asverstrooiing van de stoffelijke resten in een andere gemeente: toelating tot begraven, bijzetting of asverstrooiing afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving, bijzetting of asverstrooiing zal doorgaan;
 • bij thuisbewaring: verklaring ondertekend door alle nabestaanden;

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • toelating tot begraving of crematie afgeleverd door de Procureur des Konings;
 • proces-verbaal van de politie.

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt:

 • een aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien;
 • een attest van de behandelende geneesheer met vermelding “geen verdacht overlijden – inlichtingen i.v.m. aanwezigheid pacemaker”;
 • een attest van de beëdigde geneesheer met vermelding “geen verdacht overlijden – melding van verwijdering van eventuele pacemaker”;

Kostprijs

Gratis