Toelating tot crematie

Toelating tot crematie

Wat

Om een overledene te laten cremeren heb je de toelating van het gemeentebestuur nodig.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de Dienst Burgerzaken.

Hoe aanvragen

Je dient een schriftelijke aanvraag in bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Meebrengen

  • de aanvraag tot crematie
  • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan heb je een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, heb je een toelating nodig van de Procureur des Konings.

Kostprijs

Gratis