Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Wat

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het reispas.

Voor wie

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Procedure

Erkend vluchteling of staatloos

Je kan de aanvraag rechtstreeks bij de dienst Burgerzaken indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Als je papieren en status in orde zijn, registreert een ambtenaar de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij de dienst Burgerzaken te kunnen indienen, moet je eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als je aan de voorwaarden voldoet:

 • stuur je een e-mail naar  paspoort@diplobel.fed.be met het onderwerp: ‘Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling’

In de e-mail vermeld je de volgende gegevens:

 • je naam en voornamen
 • je geboorteplaats
 • je nationaliteit
 • een kopie van je verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, heb je 2 weken de tijd om je aanvraag persoonlijk bij de dienst Burgerzaken samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) in te dienen.

Meebrengen

Kostprijs

 • € 61,00 euro reisdocument + 18 jaar (gewone procedure):
 • € 41,00 euro reisdocument – 18 jaar (gewone procedure)
 • € 230,00 euro reisdocument + 18 jaar (spoedprocedure)
 • € 210,00 euro reisdocument – 18 jaar (spoedprocedure)
 • € 290,00 reisdocument + 18 jaar (superdringende spoed)
 • € 270,00 reisdocument – 18 jaar (superdringende spoed)