Paspoort – internationale reispas

Paspoort – internationale reispas

Wat

Reis je naar een land buiten de Europese Unie? De kans is heel groot dat je daarvoor een internationaal paspoort (reispas) nodig hebt. Net zoals je kind(eren) – hoe jong ook. Soms is een paspoort niet voldoende. Dan moet je ook een visum of een inentingsbewijs hebben om het land binnen te mogen. Vraag aan de ambassade van het land van jouw bestemming, welke documenten je moet aanvragen. Of… raadpleeg de overzichtelijke lijst op basis van jouw reisbestemming.

Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Je Belgische identiteitskaart (eID) volstaat om naar een ander Europees land te reizen. Tenminste als je niet langer dan drie maanden blijft. Gaan je kinderen jonger dan 12 jaar mee? Dan hebben ze een Kids-ID nodig.

Wat moet je weten over je reispas?

 • Jouw reispas is zeven jaar geldig, die van je minderjarige kinderen maar 5 jaar.
 • Verloopt die termijn? Dan moet je een nieuwe aanvragen: verlengen gaat niet.
 • De reispas bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Zorg dat je tijdig je internationaal paspoort (reispas) aanvraagt of vernieuwt.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Voor wie

 • Belgische burgers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Bocholt
 • Vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen
 • Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden
 • Belgen in het buitenland die op doorreis zijn kunnen ook bij het gemeentebestuur terecht: van hun laatste officiële woonplaats in België, van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België) of in een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit in België gewoon noch geboren).

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken. Dit kan enkel op afspraak.
Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van hun reispas. Een minderjarige brengt één van de ouders (met het ouderlijke gezag) of een voogd mee.

Je kan een reispas aanvragen in een:

 • gewone procedure (1 week)
 • spoedprocedure (24 uur). Wanneer je je reispas voor 15u00 bent komen aanvragen, wordt je reispas de eerstvolgende werkdag bij je gemeente geleverd.
  Opgelet: In het weekend kan je gemeente geen reispassen afleveren, alle aanvragen na donderdag 15u00 worden dus pas op maandag geleverd.
 • superdringende procedure (4,5 uur). Dit is enkel mogelijk voor erkende vluchtelingen, staatlozen en Belgische inwoners die in het bevolkingsregister van Bocholt zijn ingeschreven, dus niet voor Belgen in het buitenland..
  Opgelet! Een reispas in superdringende procedure die je aanvroeg vóór 15u30 kan je 4,5 uur later afhalen in Brussel. Indien de aanvraag na 15u30 gebeurde, kan je de reispas de volgende werkdag in Brussel afhalen (Loket van Buitenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal station)
 • Je kan het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15) Betalingen kunnen enkel met de kaart.
  Opgelet: een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag in superdringende procedure zal pas de eerstvolgende werkdag vanaf 10u30 beschikbaar zijn bij het loket aan de Koloniënstraat.Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:
 • Jouw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • Je mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Meebrengen

 • 1 recente kleurenpasfoto (max. 6 maanden oud) die voldoet aan de wettelijke eisen (I.C.A.O normen)
 • identiteitskaart
 • identiteitsbewijzen van minderjarige kinderen
 • vorige reispas

Kostprijs voor Belgen

-18 jaar:

 • gewone procedure(1 week): € 35,00
 • spoedprocedure (24 uur): € 210,00
 • superdringende procedure (4,5 uur): € 270,00 euro

+ 18 jaar:

 • gewone procedure (1 week): € 65,00
 • spoedprocedure (24 uur): € 240,00
 • superdringende procedure (4,5 uur): € 300,00

Betaal bij voorkeur met bancontact.

Kostprijs reisdocumenten voor meerderjarige vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

(geldigheidsduur 3 jaar)

-18 jaar:

 • gewone procedure (1 week): € 41,00
 • spoedprocedure (24 uur): € 210,00
 • superdringende procedure (4,5 uur): € 270,00

+ 18 jaar:

 • gewone procedure (1 week): € 61,00
 • spoedprocedure (24 uur): € 230,00
 • superdringende procedure (4,5 uur): € 290,00

Betaal bij voorkeur met bancontact.

Afhalen

Na één week haal jij (of iemand anders die op hetzelfde adres woont/iemand anders met volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart) de reispas aan de snelbalie af. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

Registreren op TravellersOnline

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer je reis via Travellers Online. Als in het land van jouw bestemming een noodsituatie voordoet, dan kan de FOD Buitenlandse Zaken sneller met jou en je familieleden thuis in contact komen en zo nog beter hulp bieden. Je contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Diefstal reispas

Is jouw paspoort gestolen? Meld de diefstal van jouw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van jouw gemeente) én daarna bij de dienst Burgerzaken.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuwe reispas aan.