Voorlopig rijbewijs (categorie B)

Voorlopig rijbewijs (categorie B)

Wat

Slaag je voor het theoretische rijexamen categorie B? Vraag dan je voorlopige rijbewijs aan op de dienst Burgerzaken. Met dat bewijs krijg je toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen. Je kan kiezen uit:

Optie 1: voorlopig rijbewijs model 18 (zonder begeleider)

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig.
 • Na minstens 20 uur praktijklessen bij een erkende rijschool én met een bekwaamheidsattest van de rijschool mag je alleen rijden.
 • Je mag niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en (de vooravond van) feestdagen.

Optie 2: voorlopig rijbewijs model 36 (mét begeleider)

 • Je bent minstens 17 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.
 • Je hebt 1 of 2 begeleiders die minstens 8 jaar hun rijbewijs B hebben.

Optie 3: voorlopig rijbewijs model 12 (mét begeleider)

 • Je voorlopig rijbewijs model 18 of 36 is verlopen én je wilt geen 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.
 • Je hebt je theoretische examen categorie B behaald in de afgelopen 3 jaar. Indien je theorie niet meer geldig is, moet je deze eerst afleggen voor je het praktijkexamen doet.
 • Je voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

Na minstens 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool gevolgd na het verlopen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36

Hoe aanvragen

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken. Je moet hier zelf voor langskomen!

Meebrengen
 • Ondertekend aanvraagformulier (dat je van het examencentrum krijgt),  met handtekening van je begeleider(s)! indien je voor optie 2 gaat.
 • Bekwaamheidsattest van de rijschool
 • Je identiteitskaart
 • Nieuwe pasfoto is niet nodig

Kostprijs

 • € 25,00

Betaal bij voorkeur met bancontact.

Rijbewijs afhalen

Na 5 werkdagen haal jij of iemand anders (die op hetzelfde adres woont) het rijbewijs aan de snelbalie af. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. Breng indien je het rijbewijs omwisselt in een andere model, het oude voorlopige rijbewijs mee.