Uitzonderingen: tijdelijke afwezigheid of referentieadres

Uitzonderingen: tijdelijke afwezigheid of referentieadres

Tijdelijke afwezigheid

Ben je tijdelijk afwezig (langer dan 3 maanden) omwille van een opname in het rusthuis, gevangenis, militaire oefening, beroepsredenen, studenten, wereldreis, overwinteren in het buitenland… geef dit dan door aan de dienst Burgerzaken. Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer duren dan 1 jaar en kan eenmalig en uitzonderlijk verlengd worden met maximum 1 jaar.(Dit dien je steeds te staven met geldige bewijzen.) Voor elke aangifte tijdelijke afwezigheid maak je een afspraak met de dienst Burgerzaken en breng je je identiteitskaart mee en je gegevens in het buitenland. Zorg ook voor een bewijs van je tijdelijke afwezigheid (bvb vliegtickets, attest werkgever, inschrijving rusthuis, documenten leger, boekingen, …)

Let op! Het niet aangeven van een tijdelijke afwezigheid kan na 6 maanden leiden tot een ambtshalve schrapping.

Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.