Verhuis naar het buitenland

Verhuis naar het buitenland

Wat

Je verhuist naar het buitenland en je wil dit administratief in orde maken.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak en kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken – het liefst twee dagen voor of uiterlijk de dag voor je vertrek. Want eens uitgeschreven in het bevolkingsregister is het moeilijker om nog officiële verrichtingen te doen.

Procedure

Op de chip van jouw eID, melden we je vertrek. Ga met het document dat we je meegeven naar het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats. Zij vermelden jouw nieuwe adres op de chip. Zo blijft je elektronische identiteitskaart geldig in het buitenland.

Geldt de adreswijziging voor je hele gezin? Dan volstaat het dat één meerderjarige van het gezin de aangifte doet. De verhuismelding voor een minderjarige kan alleen door een (pleeg)ouder.

Meebrengen

  • je eID met PIN- en PUKcodes
  • nieuwe adres in het buitenland

Kostprijs

Gratis