Attest van immatriculatie

Attest van immatriculatie

Wat

Een attest van immatriculatie is een voorlopige verblijfsvergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over jouw verblijf. Als je een niet-EU- burger bent en tijdelijk in België verblijft, kan je bij inschrijving in de gemeente een attest van immatriculatie of een oranje verblijfskaart ontvangen.

Voor wie?

 • Wanneer je je als buitenlands student in de gemeente inschrijft en nog geen inschrijvingsattest van universiteit of hogeschool kan voorleggen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of burger van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) in België komt wonen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een niet EU-burger, die een verblijfsvergunning in België bezit, een aanvraag voor verblijf indient en niet in het bezit bent van een gezinsherenigingsvisum
 • Wanneer je als kandidaat-vluchteling een verzoek om internationale bescherming indiende en in het bezit bent van een bijlage 25 (attest dat je als verzoeker om internationale bescherming aan de grens kreeg) of een bijlage 26 (attest dat je in ons land asiel aanvraagt).

Geldigheid?

 • 3 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • 3 maanden (3 keer verlengbaar met telkens 3 maanden, nadien verlenging met telkens één maand): bij medische regularisatie (9ter)
 • 4 maanden (onbeperkt verlengbaar met telkens 4 maand): verzoekers om internationale bescherming. Opgelet: het eerste AI is geldig voor 4 maand vanaf de indiening van het VIB (de termijn van het AI kan in de praktijk dus korter zijn afhankelijk van de datum van effectieve afgifte van het AI door de gemeente)
 • 4 maanden (niet verlengbaar): derdelands student
 • 4 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniging met iemand die een tweede verblijf in België heeft bekomen als langdurig ingezetene in een ander EU-land
 • 6 maanden: derdelands familielid van Unieburger of Belg
 • 6 maanden (verlengbaar met 6 maanden): niet-begeleide minderjarige vreemdeling met bijzondere verblijfsprocedure
 • 6 maanden (bij een complexe dossier maximum 2 keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniger met derdelander
 • Gezinshereniging met derdelander: Het AI is 9 maanden geldig. Bij complexe dossiers kan het AI maximaal twee keer verlengd worden met een periode van 3 maanden. In geval van gezinshereniging met een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België is het AI 4 maanden geldig (1 maal verlengbaar met 3 maanden)

Wat moet je doen?
Meld je aan bij de gemeente voor een inschrijving (niet Belg). De wijkagent voert een onderzoek naar jouw verblijfplaats. Indien blijkt dat je effectief op het onderzochte adres verblijft, ontvang je een uitnodiging. Met deze uitnodiging kom je terug naar de dienst burgerzaken om jouw attest van immatriculatie aan te vragen. Er is geen volmacht mogelijk. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ben je asielzoeker, dan word je in het wachtregister ingeschreven.

Hoe aanvragen

Na jouw aanmelding bij de gemeente voor een inschrijving en de woonstcontrole door de wijkagent, word je uitgenodigd door de dienst burgerzaken voor een intake.

Voor de verlenging van het attest, maak je een afspraak.

Wat meebrengen

Bij aanvraag?

 • Nationaal reispaspoort
 • Documenten die verschillen naargelang het statuut
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Bij aanvraag verlenging?

 • Huidig attest van immatriculatie
 • Bijlage 25 of 26 (voor asielzoekers)

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Nationaal paspoort
 • 3 (asielzoekers 2) recente en gelijkende pasfoto die voldoen aan de voorwaarden van de fotomatrix

Bij afhaling verlengde kaart?

 • Huidig attest van immatriculatie

Kostprijs

€ 12,00