Attest van immatriculatie

Attest van immatriculatie

Wat

Een attest van immatriculatie is een voorlopige verblijfsvergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over jouw verblijf. Als je een niet-EU- burger bent en tijdelijk in België verblijft, kan je bij inschrijving in de gemeente een attest van immatriculatie of een oranje verblijfskaart ontvangen.

Voor wie?

 • Wanneer je je als buitenlands student in de gemeente inschrijft en nog geen inschrijvingsattest van universiteit of hogeschool kan voorleggen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of burger van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) in België komt wonen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een niet EU-burger, die een verblijfsvergunning in België bezit, een aanvraag voor verblijf indient en niet in het bezit bent van een gezinsherenigingsvisum
 • Wanneer je als kandidaat-vluchteling een asielaanvraag indiende (asielzoeker) en in het bezit bent van een bijlage 25 (attest dat je als asielzoeker aan de grens kreeg) of een bijlage 26 (attest dat je in ons land asiel aanvraagt).

Geldigheid?

 • Buitenlands student: 4 maanden vanaf aankomst in België
 • Gezinshereniging met een Belg of EER-burger: 6 maanden
 • Gezinshereniging met een niet EU-burger: 9 maanden
 • Gezinshereniging langdurig ingezetene: 4 maanden
 • Asielzoeker: 4 maanden. In afwachting van een beslissing over de asielaanvraag wordt het attest gedurende het eerste jaar telkens met 3 maanden verlengd. Na 2 jaar is dat maandelijks.

Wat moet je doen?
De wijkagent voert een onderzoek naar jouw verblijfplaats. Indien blijkt dat je effectief op het onderzochte adres verblijft, ontvang je een uitnodiging. Met deze uitnodiging kom je terug naar de dienst burgerzaken om jouw attest van immatriculatie aan te vragen. Er is geen volmacht mogelijk. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ben je asielzoeker, dan word je in het wachtregister ingeschreven.

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk naar de dienst Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

Bij aanvraag?

 • Nationaal reispaspoort
 • Documenten die verschillen naargelang het statuut
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Bij aanvraag verlenging?

 • Huidig attest van immatriculatie
 • Bijlage 25 of 26 (voor asielzoekers)

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Nationaal paspoort
 • 3 (asielzoekers 2) recente en gelijkende pasfoto die voldoen aan de voorwaarden van de fotomatrix

Bij afhaling verlengde kaart?

 • Huidig attest van immatriculatie

Kostprijs