Niet-Belg: uitschrijving bij een definitief of tijdelijk vertrek uit België

Niet-Belg: uitschrijving bij een definitief of tijdelijk vertrek uit België

Wat

Bij definitief vertrek

 • Je verblijfs- of vestigingsvergunning wordt ingehouden en je krijgt een attest van afneming (document bijlage 37) mee.

Bij tijdelijk vertrek

 • Afhankelijk van je verblijfsstatuut heb je de mogelijkheid om je te beroepen op het recht op terugkeer. Dit houdt in dat je, afhankelijk van je verblijfsstatuut, het recht hebt om binnen een bepaalde termijn terug te keren naar België mét behoud van je huidige verblijfsstatuut.
 • Ga je als niet-Belg ononderbroken en langer dan 3 maanden naar het buitenland, dan moet je dit vooraf melden bij de dienst Burgerzaken. Je ontvangt dan een attest van vertrek (document bijlage 18). Bij je terugkeer naar België moet je in het bezit zijn van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning én het attest van vertrek. Je terugkeer moet je binnen de 15 dagen melden bij de dienst Burgerzaken.
  • Opgelet!
   • Je verblijfs- of vestigingsvergunning moet nog geldig zijn bij je terugkeer. Je kan vervroegd een vernieuwing aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Bel of mail hiervoor met de dienst Burgerzaken.
   • De duur van het toegestane verblijf in het buitenland is niet onbeperkt. Bij verstrijking van de termijn word je van ambtswege uit de registers geschrapt.

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken. Maak een afspraak.

Meebrengen
 
 • nationale paspoort en/of identiteitskaart
 • Belgische verblijfsvergunning
 • nieuw adres in het buitenland

Kostprijs

Gratis