Niet-Belg: verblijf langer dan 3 maanden (inschrijvingsprocedure)

Niet-Belg: verblijf langer dan 3 maanden (inschrijvingsprocedure)

Voor wie

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving aan te vragen.

Hoe aanvragen

Om je laten in te schrijven als vreemdeling, neem je contact op met de dienst burgerzaken. 

Kostprijs

Voor sommige procedures vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een bijdrage te betalen om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun aanvraag.

Als je jonger dan 18 jaar bent, moet je deze bijdrage niet betalen.

Voor meer informatie over de bijdrage en hoe deze te betalen, kun je terecht op de website van Dienst Vreemdelingenzaken.