Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) – Iemand uitnodigen van buiten de Europese Unie

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) – Iemand uitnodigen van buiten de Europese Unie

Wat

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen, moet een al dan niet visumplichtige vreemdeling die onderdaan is van een derde land bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.
De vreemdeling die niet kan bewijzen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, kan een beroep doen op een garant. Iemand die voor hem/haar financieel wil en kan borg staan. De garant is samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van medische verzorging, de verblijfskosten en de kosten van repatriëring.

Voor wie

  • Enkel voor vreemdelingen die een kort verblijf van max. 90 dagen zullen doorbrengen.
  • Zowel voor de visumplichtige als de niet-visumplichtige vreemdelingen.
  • Enkel voor vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Hoe aanvragen

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Optie 1: je vult zelf de tenlasteneming in.

  • een ingevulde en afgedrukte tenlasteneming of bijlage 3bis . LET OP: de tenlasteneming moet recto-verso worden afgedrukt!
  • je handtekening wordt gewettigd door de dienst Burgerzaken

Optie 2: je laat de tenlasteneming invullen bij de dienst Burgerzaken

  • een duidelijke kopie of foto van het paspoort van de persoon die op bezoek komt.
  • het adres in het land van herkomst van de persoon die op bezoek komt.
  • Indien het visum moet worden aangevraagd in een andere ambassade dan de Belgische (omdat er geen Belgische ambassade is), moet de tenlasteneming eerst worden voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij gaan na of jouw inkomsten hoog genoeg zijn om garant te kunnen zijn. Daarvoor moet je je 3 laatste loonfiches meebrengen OF als je zelfstandige bent: het laatste uittreksel van de personenbelasting.

Kostprijs

Gratis

Verdere procedure

Als jouw handtekening op de tenlasteneming of bijlage 3bis gewettigd werd door de gemeenteambtenaar, stuur je die per internationale post naar de persoon die naar België komt. Die dient daarmee een aanvraag in voor een visum in een Belgische ambassade of in een ambassade die België vertegenwoordigd in het buitenland. De ambassade heeft de originele tenlasteneming/bijlage 3bis nodig!
De contactgegevens en adressen van de Belgische ambassades in het buitenland vind je hier.