Elektronische vreemdelingenkaart (verblijfskaart)

Elektronische vreemdelingenkaart (verblijfskaart)

Wat

Er zijn verschillende soorten verblijfskaarten: A, B, C, D, E, E+, F, F+, H.

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders – beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders – onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg – procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig is, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

Deze kaart bevestigt enkel dat je verblijf in België in orde is met de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling. Daarom moet je ook steeds in het bezit zijn van je identiteitskaart of paspoort van je land van oorsprong.

Voor wie

Je bent een niet-Belg en minimum 12 jaar oud.

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken om je kaart aan te vragen. De procedure is verschillend naargelang je nationaliteit en doel van je verblijf. Een medewerker legt uit welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

Opgelet! Maak een afspraak.

Meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s
 • bij de activering van de kaart: de brief met je pincode en pukcode

Kostprijs

 • € 17,00 voor een verblijfskaart A,B,C,D of H (gewone procedure van 2 tot 3 weken)
 • € 17,00 voor een verblijfskaart E, E+, F of F+ (gewone procedure van 2 tot 3 weken)
 • € 101,90 (zeer dringende procedure)

Betaal bij voorkeur met bankcontact.

Afhalen

verblijfskaart A,B,C,D of H met biometrie afhalen

 • Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken om je kaart af te halen. Neem je huidige verblijfskaart (of het attest van verlies of diefstal van deze kaart) én je officiële brief met je persoonlijke pin- en pukcode mee.

verblijfskaart E, E+, F of F+ zonder biometrie afhalen

 • Kom langs bij de dienst Burgerzaken om je kaart af te halen. Neem je huidige verblijfskaart (of het attest van verlies of diefstal van deze kaart) én je officiële brief met je persoonlijke pin- en pukcode mee. Zo kunnen we je kaart activeren.
  Geraak je er zelf niet? Geef dan je een correct en volledige ingevulde volmacht aan iemand anders mee, samen met (een kopie van) je identiteitskaart.

Bewaar de pin- en pukcodes zorgvuldig. Want als je die verliest, moet je online nieuwe codes aanvragen via de federale overheid Binnenlandse Zaken. Het duurt minstens drie weken voor je ze mag afhalen bij de dienst Bevolking.

Diefstal of verlies

Meld de diefstal of het verlies van je kaart aan de politie. Zij geven je een attest, waarmee je een nieuwe kaart bij de dienst Bevolking aanvraagt.