Mindermobielencentrale

Mindermobielencentrale

Wat

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoer aan Bocholtenaren die tijdelijk of definitief geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zoals zieken, gehandicapten, bejaarden, …

Hiervoor doet het OCMW een beroep op vrijwilligers. Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun eigen wagen.

Voor wie

Voor alle inwoners van Bocholt die niet-rolstoelafhankelijk zijn en geregistreerd zijn als lid. Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst thuishulp.

  • tijdens het spreekuur op het OCMW, Nevenplein 1
  • of op afspraak in ‘t Huis van de gemeente, Dorpsstraat 16

!! Een rit moet minstens 3 werkdagen vooraf aan de rit aangevraagd worden.

Kostprijs

  • Lidgeld :  € 12,00 per persoon/jaar of € 18,00 per koppel of gezin/jaar. 
  • Km-prijs: € 0,37 per gereden km door de chauffeur vanaf zijn/haar huis en terug.