Mindermobielencentrale

Mindermobielencentrale

Wat

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoer aan Bocholtenaren die tijdelijk of definitief geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zoals zieken, gehandicapten, bejaarden, …

Hiervoor doet het OCMW een beroep op vrijwilligers. Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun eigen wagen.

Voor wie

Voor alle inwoners van Bocholt die niet-rolstoelafhankelijk zijn en geregistreerd zijn als lid. Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst thuishulp.

!! Een rit moet minstens 3 werkdagen vooraf aan de rit aangevraagd worden.  

Kostprijs

  • Lidgeld :  €10,00 per persoon/jaar of €15,00 per koppel of gezin/jaar. 
  • Km-prijs: €0,35 per gereden km door de chauffeur vanaf zijn/haar huis en terug.