Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Het is een bijpassing boven op je pensioen wanneer dat onder een bepaalde grens ligt.

Wanneer je pensioen te laag ligt, kan je met een aanvraag om een IGO de Federale Pensioendienst (FPD) vragen te onderzoeken of dat verhoogd kan worden.

Voor actuele informatie over de grens en de aanvraag kan je terecht bij het OCMW.

Voor wie

  • je woont in Bocholt

Hoe aanvragen

  • je kan je IGO-aanvraag indienen bij het OCMW Bocholt
  • als je niet zelf kan komen, vaardig je iemand in je plaats af met een volmacht.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Het recentste aanslagbiljet van de belastingen
  • Een volmacht wanneer de aanvrager niet zelf kan komen