Financiële hulp bij medische kosten

Financiële hulp bij medische kosten

Wat

Lopen je kosten voor medicatie, ziekenhuisopname, medische behandelingen… hoog op? Vraag hulp aan het OCMW.  Onze maatschappelijk werker start een sociaal onderzoek en bekijkt welke tussenkomsten er mogelijk zijn. 

Je kan ook eens informeren bij je mutualiteit. Je kan er navragen of je recht hebt op een derdebetalersregeling. Dit betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. Jij als patiënt betaalt dan enkel het eventuele remgeld.
Daarnaast biedt de mutualiteit nog andere diensten en voordelen aan om je te helpen. Bijvoorbeeld: tegemoetkoming bij voedings- en dieetadvies, orthodontie, hospitalisatieverzekering, … .

Voor wie

Je woont in Bocholt.

Hoe aanvragen

Kom langs bij de sociale dienst.

Meebrengen

  • facturen van je medische kosten
  • recente inkomensbewijzen van jezelf en andere gezinsleden.

Kostprijs

Gratis