Toelage niet-medische kosten

Toelage niet-medische kosten

Wat

Ben je zorgbehoevend, dan heb je wellicht ook niet-medische zorgen nodig.

Je hebt recht op een maandelijkse toelage via de Vlaamse Zorgverzekering, om die niet-medische kosten te dekken. Op de website van de Vlaamse overheid lees je er alles over

Voor wie

  • Je bent zwaar zorgbehoevend. 
  • Je bent aangesloten bij een erkende zorgkas en betaalt jaarlijks een bijdrage Vlaamse zorgverzekering. 
  • Je woont in Vlaanderen.

Hoe aanvragen

Surf naar de website van de Vlaamse overheid en download het aanvraagformulier. Je bezorgt het formulier aan de zorgkas waar jij bent aangesloten:

  • CM- Zorgkas
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale ziekenfondsen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Vlaamse Zorgkas
  • Zorgkas DKV Belgium