Leefloon

Wat

Wanneer je geen inkomsten hebt of je inkomsten lager zijn dan de wettelijke vastgestelde leefloonbedragen, dan kan je aanspraak maken op een (aanvullend) leefloon. Je moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie.  

Leefloonbedragen: 

  • Categorie 1 Samenwonende:  € 669,58 per maand 
  • Categorie 2 Alleenstaande: € 1.004,37 per maand 
  • Categorie 3 persoon met gezinslast: € 1.357,36 per maand 

Op basis van het sociaal onderzoek maakt de maatschappelijk assistent een verslag op. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale dienst. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en ook niet aan iedereen toegekend.  

Voor wie

Je woont of verblijft in Bocholt en je voldoet aan bepaalde voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. Je moet bovendien ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen, deel te nemen aan een traject,  

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs op een spreekuur of maak een afspraak bij de Sociale dienst van OCMW Bocholt 

Meebrengen

  • ID kaart + pincode 
  • Inkomstenbewijzen van jou en je gezinsleden 
  • Bankafschriften laatste 3 maanden 
  • Eventueel inschrijvingsbewijs VDAB