Voorschotten op je uitkering of loon

Voorschotten op je uitkering of loon

Wat

Wanneer je een uitkering aanvraagt, kan het soms enige tijd duren vooraleer je de uitkering ontvangt of je dossier in orde is. Het OCMW kan in deze situatie een voorschot geven. Je betaalt dit terug wanneer je de uitkering ontvangt.

Het kan gaan over:

  • Werkloosheidsuitkering
  • Ziekte – en invaliditeitsuitkering
  • Pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen, inkomensgarantie uitkering)
  • Loon
  • Tegemoetkoming personen met een handicap
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 Op basis van het sociaal onderzoek maakt de maatschappelijk assistent een verslag op. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale dienst. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en ook niet aan iedereen toegekend.

Voor wie

Je woont of verblijft in Bocholt en hebt niet de financiële middelen om de periode tot uitbetaling zelf te overbruggen.

Hoe aanvragen

< 65 jaar: maak een afspraak bij de Sociale dienst van OCMW Bocholt of kom langs op een spreekuur

>= 65 jaar: maak een afspraak bij de dienst thuishulp of kom langs op een spreekuur

Meebrengen

  • ID kaart + pincode
  • Bankafschriften laatste 3 maanden
  • Eventueel een bewijs van je uitkeringsaanvraag / loon