Lokaal cliëntoverleg (LCO)

Lokaal cliëntoverleg (LCO)

Wat

Als er in jouw persoonlijke situatie meerdere hulpverleners betrokken zijn, dan is het soms goed dat zij, samen met jou, overleggen om de geboden hulp beter op elkaar en op jouw situatie af te stemmen. De coördinator zal het overleg plannen, voorzitten en een verslag met de gemaakte afspraken opmaken en aan de betrokken partijen bezorgen.  

Voor wie

Je woont of verblijft in Bocholt.

Hoe aanvragen 

Jijzelf of één van je hulpverleners kunnen een LCO aanvragen bij de coördinator.