Psychiatrisch zorgoverleg

Psychiatrisch zorgoverleg

Wat

Ook voor mensen met een psychiatrische problematiek is het belangrijk dat de zorg thuis is afgestemd op hun specifieke behoeften. 
Vaak zijn er in de thuisomgeving verschillende mantelzorgers of professionele zorgaanbieders betrokken.
Goede taakafspraken bevorderen immers de continuïteit van de zorg.

Wie

Je woont in Bocholt. 

Hoe aanvragen 

Je kan een psychiatrisch zorgoverleg aanvragen bij de dienst thuishulp –  overleg organisator.
Dat geldt zowel voor betrokkene als één van de hulpverleners.