Zorgoverleg

Wat

Als je thuis woont en zorgbehoevend bent, kan je beroep doen op hulpverleners uit de thuiszorg. Vaak is dit het geval na een ziekenhuisopname of bij oudere personen. Het gaat dan onder meer over de huisarts, de thuisverpleegkundige, de verzorgende van de dienst gezinszorg en de kinesist. 

Als de patiënt, zijn mantelzorgers en hulpverleners moeten samenwerken, zijn onderlinge afspraken erg belangrijk.  

Zowel de patiënt zelf, een familielid of een hulpverlener kan dan een zorgoverleg aanvragen. Rond de gesprekstafel worden er afspraken gemaakt en genoteerd in het zorgplan, dat bij de patiënt thuis ligt. De hulpverlening kan zo beter op elkaar afgestemd worden. 

Wie

Je woont in Bocholt en er zijn verschillende personen/diensten betrokken bij de dagelijkse zorg thuis. 

Je bent zelf betrokken bij de zorg van een persoon in Bocholt, als familielid, mantelzorgers of hulpverlener. 

Hoe aanvragen 

Een zorgoverleg kan je telefonisch aanvragen bij de dienst thuishulp – overleg organisator. 
Je kan hiervoor langskomen bij of bellen met het OCMW.