Administratieve hulp – Vreemdelingen

Administratieve hulp – Vreemdelingen

Wat 

Mensen van een andere nationaliteit die het Nederlands niet goed begrijpen kunnen op het OCMW terecht voor ondersteuning. Heb je hulp nodig met: 

  • Wegwijs raken in allerlei administratieve zaken 
  • Brieven en documenten invullen of beantwoorden 
  • Het lezen en begrijpen van post 

Kom dan even langs op het OCMW. 

Het OCMW heeft een overeenkomst met het Agentschap voor integratie en inburgering voor het gebruik van tolken. Indien nodig kunnen we dus een tolk inschakelen voor het gesprek met jou. 

Voor wie 

Je woont in Bocholt en Nederlands is niet je moedertaal.  

Hoe aanvragen 

Maak een afspraak bij de sociale dienst. 

Wat meenemen 

  • Je ID-kaart/ Attest Immatriculatie / Bijlage 26 / een ander verblijfsdocument 
  • Documenten die je niet goed begrijpt