Gezin Centraal

Gezin Centraal

Wat 

De gezinscoach: Als kind, jongere of gezin kom je op je weg heel wat uitdagingen tegen. Soms ontstaan er hierdoor veel vragen en/of is er het gevoel dat extra ondersteuning nodig is. Gezin Centraal wil het bestaande jeugdhulpaanbod in Noord-Limburg ondersteunen, versterken en verbinden zodat jij en je gezin steeds het beste antwoord op jullie vragen krijgen. 

De psycholoog: Gezin Centraal biedt ook kortstondige psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren. De psycholoog kan in maximum 6 sessies samen met jou aan de slag. Daar bekijken jullie eventueel ook of er meer gespecialiseerde hulp nodig is.  

Belangrijk om te weten is dat alle hulp van Gezin Centraal volledig gratis is! 

Voor wie 

Je woont en verblijft in Bocholt. 

Kinderen / jongeren van 0 tot 25 jaar en zijn of haar gezin als: 

  • je zelf de weg niet vindt naar het bestaande aanbod van hulpverlening of je ervaart heel wat drempels. 
  • je al op de wachtlijst staat voor bepaalde hulpverlening maar dat je zelf aanvoelt dat jij of je gezin het niet redden om zolang te wachten. Dan kan je bij Gezin Centraal terecht voor de overbrugging van deze wachtperiode. 
  • de gepaste hulp nog niet bestaat of indien je het moeilijk vindt om de juiste weg binnen de hulpverlening te vinden. Dan doet Gezin Centraal een aanbod op maat. Ze vertrekken hierbij vanuit jullie vragen. Dit kunnen vragen zijn in verband met welzijn, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen,… of andere levensdomeinen. 

Hoe aanvragen 

Je kan zelf een aanvraag doen via de online aanmeldingspagina of via onderstaande contactgegevens: 

  • Gezin Centraal is geopend op maandag- en vrijdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00 en op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13u00 tot 16u30
  • Gezin centraal is telefonisch bereikbaar van 9u00 – 16u30 op het nummer 011 19 18 22
  • e-mail: info@gezincentraal.be 
  • adres: Hoekstraat 70, 3910 Pelt
  • website: www.gezincentraal.be 

Wil je graag gebruik maken van het aanbod van Gezin Centraal en wil je graag ondersteuning van het OCMW? Dat kan. Kom persoonlijk langs op een spreekuur of maak een afspraak en we helpen je graag verder.