Overlevingspensioen

Overlevingspensioen

Voor wie

Is je echtgenoot of echtgenote overleden? Onze oprechte deelneming. Na het overlijden van je echtgenoot of echtgenote krijg jij zijn of haar pensioen. Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent minstens 47 jaar. Ben je op het moment van overlijden van de echtgenoot of echtgenote jonger dan 47 jaar, dan heb je mogelijk wel recht op een overgangsuitkering als werknemer gedurende 12 maanden, eventueel verlengbaar tot 24 maanden als er kinderlast is. Meer info vind je terug op www.sfpd.fgov.be

Hoe aanvragen

Voor meer info kan je, op afspraak, terecht bij onze medewerker van de pensioendienst. 

Kostprijs

Gratis