Pensioen aanvragen

Pensioen aanvragen

Wat

Na jouw loopbaan krijg je een – voor jou individueel berekend – rustpensioen. Je pensioeninstelling kijkt naar de duur van je loopbaan, je inkomsten, je loopbaanbreuk en de gelijkgestelde periodes van inactiviteit.

Voorwaarden

Hoe aanvragen

Automatisch berekend zonder aanvraag:

Ben je werknemer of zelfstandige met een hoofdverblijfplaats in België en heb je hier ook altijd gewerkt? Dan berekent de Sociale Zekerheid automatisch je pensioenrecht als je 65 jaar je pensioen opneemt. Je ontvangt een brief met daarin het gewestelijke kantoor dat jouw dossier behandelt.

Vraag je pensioen zelf aan:

  • Je bent ambtenaar of
  • Je wilt je rustpensioen vervroegd (vóór 65 jaar) of verlaat (ná 65 jaar) opnemen of op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevaarders, vliegend personeel van de burgerluchtvaart) of
  • Je hoofdverblijfplaats ligt in het buitenland.

Regeling voor werknemers en zelfstandigen? Doe je aanvraag digitaal ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum op www.pensioenaanvraag.be.
Of ga langs bij Rijksdienst voor Pensioenen (voor werknemers en ambtenaren)Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (voor zelfstandigen) of onze pensioendienst.

Regeling voor statutaire ambtenaren

Dien je aanvraag in bij je laatste werkgever in de overheidssector.

Bedrag

Het bedrag van jouw rustpensioen hangt af van:

  • het stelsel waarin je werkte
  • het aantal jaren dat je werkte
  • je situatie – alleenstaand of met een gezin