Rechtenverkenner

Rechtenverkenner

Wat

Ken je alle tegemoetkomingen en voordelen waar je recht op hebt? Ben je geïnteresseerd om beroep te doen op deze sociale voordelen? 

Dikwijls worden deze niet automatisch toegekend. En omdat er zoveel verschillende premies en voordelen zijn, is het niet gemakkelijk om je rechten volledig uit te putten.

Een overzicht van de premies en voordelen die voor jouw situatie van toepassing kunnen zijn, vind je hier:

Is deze info niet duidelijk genoeg of zit je nog met vragen, dan kan je hiervoor altijd  hulp vinden bij het OCMW van je woonplaats, het regionale CAW of de sociale dienst van je ziekenfonds.

Het loont zeker de moeite om dit na te kijken!