Tussenkomst in lidgeld deelname vereniging of activiteit

Tussenkomst in lidgeld deelname vereniging of activiteit

via het Lokaal Netwerk Vrije Tijd.

Wat 

Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een basisrecht. Dit heeft ook vele voordelen: het helpt je om met andere mensen in contact te komen, om je beter in je vel te voelen, om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress, … Het Lokaal Netwerk Vrije Tijd is een samenwerking tussen gemeentelijke diensten, OCMW, Welzijnsschakel, verenigingen en individuen die alle krachten binnen de gemeente wil bundelen zodat iedere inwoner van Bocholt aan zinvolle vrijetijdsbesteding kan doen. 

Jammer genoeg kosten deze sociale-, culturele- en sportactiviteiten soms veel geld. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW vanuit het Lokaal Netwerk vrije tijd jaarlijks (januari tot december) 80 % van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of sportieve activiteiten met een maximum van € 200,00 per persoon terugbetalen.  

Je komt hiervoor in aanmerking als je: 

 • verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit 
 • recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO) 
 • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of van de schuldbemiddelaar 
 • een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW) 

Voor wie 

Je woont en verblijft in Bocholt. 

Hoe aanvragen 

 • Kom persoonlijk langs op een spreekuur of maak een afspraak bij de sociale dienst van OCMW Bocholt 
 • Kom persoonlijk langs bij de bibliotheek 
 • Kom persoonlijk langs bij Jeugd- en Cultuurhuis ‘de Steen’  

Bij concrete vragen over het Lokaal Netwerk Vrije tijd kan je rechtstreeks contact opnemen met de participatiemedewerker bij de sociale dienst.

Meebrengen 

 • ID-kaart + pincode 
 • Betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet betaald) 
 • Bankkaart 
 • Klevertje mutualiteit en/of één van bovenstaande attesten