Grensarbeider

Grensarbeider

Wat

Je woont in België, maar werkt in het buitenland of andersom. Het Bureau voor Belgische Zaken informeert je in dat geval over de sociale zekerheid.  

Ook bij de pensioendienst van het OCMW, je vakbond en je mutualiteit kan je hierover informatie krijgen. 

Hoe aanvragen 

Neem contact op met Bureau voor Belgische zaken (BBZ):  

Tel: 076 548 58 40