Verwarmingstoelage

Wat

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur voor huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Het Fonds komt het gehele jaar door tussen. 

Per huishouden kan er maximum 1.500 liter brandstof per jaar in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage met een maximum van 210 €. 

Voorwaarden: 

  • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit 
  • Je hebt een schuldenregeling lopen  
  • Je hebt een beperkt inkomen 

De aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren. 

Voor wie

Je woont en verblijft in Bocholt. 

Je verwarmt je woning met huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas en je denkt te voldoen aan één van de voorwaarden. 

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs op het Nevenplein 1 tijdens het spreekuur.  

Of maak een afspraak op ‘t Huis van de gemeente bij de dienst thuishulp. 

Meebrengen

  • ID-kaart + code 
  • Factuur of leverbon 
  • Je bankkaart of rekeningnummer