Gemeentekaart nalatenschap

Gemeentekaart nalatenschap

Wat

Een nalatenschapskaart voor het recyclagepark kan gebruikt worden om afval naar het recyclagepark te laten brengen, bij overlijden van het laatste lid van een particulier gezin.

Deze kaart is 6 maanden geldig. Met de kaart kan recycleerbaar afval, met uitzondering van groenafval, gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

Hoe aanvragen

De nalatenschapskaart wordt rechtstreeks aangevraagd bij Limburg.net nadat u de ingevulde brief, die u ontvangt via de begrafenisondernemer, hebt gemaild aan ombudsdienst@limburg.net. Limburg.net stuurt de kaart naar de nabestaanden.

Kostprijs

  • € 15,00