Sorteerregels

Sorteerregels

Wat

Op de website van Limburg.net vind je steeds de meest actuele sorteerregels per afvalsoort (PMD, papier & karton, glas, restafval) en de wijze waarop dit afval aangeboden moet worden.

Reglement van Limburg.net over de afvalinzameling (gemeenteraad 24 juni 2021 – gepubliceerd 25 juni 2021).