Sorteerregels

Sorteerregels

Wat

Op de website van Limburg.net vind je steeds de meest actuele sorteerregels per afvalsoort (PMD, papier & karton, glas, restafval) en de wijze waarop dit afval aangeboden moet worden.

Reglement van Limburg.net over de afvalinzameling (gemeenteraad 16 december 2021 – gepubliceerd 21 december 2021).