Weggelopen / loslopende hond

Weggelopen / loslopende hond

Je hond is weggelopen.

De gemeenten van de politiezone CARMA werken sinds 2014 samen met  de vzw “DINO – Dieren In Nood” uit Ophoven. Zij komen enkel en alleen in actie na een oproep van de politiediensten! 

Dit hondenasiel heeft een opvangcapaciteit van 70 honden.

Hoe aanvragen

Als je wil nagaan of de vzw  Dieren in Nood misschien jouw hond heeft opgehaald, dan kan je hen zelf contacteren op het gsm-nummer 0468 10 11 11 (dagelijks tussen 9u00 en 19u00).

Kostprijs

Per interventie betaalt de gemeente € 120,00 aan de vzw. Hondeneigenaars wiens hond gevangen is, moeten de kosten dragen voor het uitrukken van de hondenvanger en de eventuele opvang. Voor een interventie van de hondenvanger vordert de gemeente een retributie van € 120,00 per hond bij de eigenaar. Deze retributie is al verschuldigd vanaf het moment dat de hondenvanger  gecontacteerd wordt om het dier te komen halen. Het opvangcentrum DiNO rekent bovendien nog een opvangkost per dag aan en de eventuele dierenartskosten.

Je ziet een loslopende hond.

Loslopende honden (en andere dieren) geef je enkel door aan de lokale politie:  tel. 089 39 14 10 of via e-mail ROLM@politiecarma.be