Knolcyperus

Wat?

Knolcyperus is een onkruid dat kan voorkomen op alle landbouwpercelen, maar ook in tuinen en wegbermen. Het lijkt op gras, maar dat is het niet. knolcyperus is familie van de biezen en zeggen en heeft meer weg van een duinplant. Het onkruid kenmerkt zich door een roze voet en driehoekige bladeren. Knolcyperus loopt uit vanaf begin mei tot de winterperiode. De voortplanting vindt voornamelijk plaats door uitlopers, zaden en knollen die winterhard zijn.

Waarom bestrijden?

Knolcyperus zorgt voor grote rendementsverliezen in de landbouw, die het gevolg zijn van:

  • kiem- en groeiremming van het landbouwgewas
  • onderdrukking van het landdbouwgewas
  • knolcyperus stimuleert denitrificatie (een belangrijk proces in de stikstofkringloop waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas. Hierdoor kan deze vorm van stikstof niet langer door planten gebruikt worden)
  • latere afrijping van het gewas

Ook vormt de knolcyperusplant scherpe uitlopers die wortel- knol- en bolgewassen aantasten. Hierdoor kan een volledige partij afgekeurd worden.

Hoe voorkomen?

De verdere verspreiding van knolcyperus gebeurt op een hels ritme door de uitloper- en knolvorming. Hier moet dus ook op worden ingespeeld. Dat kan door rekening te houden met de volgende punten:

  • besmet stalmest (onverteerbare knol)
  • reiniging van werktuigen na gebruik op besmet perceel
  • besmetting via verslemping
  • besmette buurtpercelen
  • aankoop besmet perceel
  • aanvullen met besmette grond

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Vraag een plaatsbezoek aan bij het Proef- en Vormingscentrum Landbouw (PVL Bocholt) – Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt.