Wateroverlast en stormschade

Wateroverlast en stormschade

Wat

Naar aanleiding van interventies bij storm en wateroverlast, zijn er vaak onduidelijkheden over de incidenten waar de brandweer wel of niet in tussenkomt.
Daarom heeft de hulpverleningszone een infographic samengesteld, om meer duidelijk te scheppen.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • dringende opdrachten , vb. bij levensbedreigende situaties (waarbij men Noodcentrale 112 dient te verwittigen)
  • interventies in het kader van storm en wateroverlast die via het e-loket of 1722 moeten worden gemeld
  • situaties waarbij de brandweer niet zal tussenkomen en de burger zelf moet handelen (door bv. een vakman in te schakelen)

Wat kan u doen?

Stormschade en wateroverlast kan je melden via het e-loket van de Hulpverleningszone of via 1722 (enkel wanneer het nummer wordt geactiveerd).